Itsemyötätunto

Myötätunto itseä kohtaan, itsemyötätunto, tuo näkökulmia ja keinoja siihen, kuinka kasvattaa sisäistä vahvuutta ja rohkeutta. Ystävystymme paremmin itsemme ja kokemustemme kanssa. Myötätuntoinen tapa kohdata itsensä ja muut on tarpeen erityisesti hankalissa tilanteissa.

Läsnäoloon perustuvaa itsemyötätuntoa (mindful self-compassion) ovat kehittäneet ja tutkineet erityisesti Kristin Neff  ja Christopher Germer.

Kristin Neff määrittelee itseen kohdistuvan myötätunnon osatekijät näin:

  1. Ystävällisyys itseä kohtaan, joka ilmenee aktiivisena ja ymmärtäväisenä itsestä huolen pitämisenä. Sen vastakohtana on itsensä arvostelu, itsekriittinen sisäinen puhe.
  2. Yhteinen ihmisyys, yhteenkuuluvuus muista eristäytymisen sijaan. Itsemyötätunto tuo huomion siihen, kuinka olemme kokemuksinemme ja tarpeinemme ihmisinä samanlaisia.
  3. Tietoisen läsnäolon taidot, jotka auttavat meitä havainnoimaan ajatuksia ja tunteita sellaisina kuin ne ovat, hyväksyen ja ottaen ne vastaan, torjumatta niitä ja toisaalta takertumatta niihin liiaksi. Mindfulness-taidot auttavat meitä huomaamaan sellaisia hetkiä, joissa on tarpeen pitää huolta itsestämme.

Myötätunto itseä kohtaan toimii kuin kannustava sisäinen valmentaja. Kritiikin ja epäonnistumisen pelon sijaan se auttaa rohkaisemaan itseämme ja antaa uskallusta kohdata niitäkin puolia, joita helposti välttelemme.

Itsemyötätunto tuottaa tasapainoa, emotionaalista kestävyyttä ja palautumista samalla lailla kuin ystävällisyys ja ymmärrys tukee hyvää ystävää. Taitoa voi ja kannattaa vahvistaa ja kasvattaa.

Myötätuntoiseen elämään on monenlaisia polkuja.

Kurssien ja ohjauksen avulla omaksut keskeisiä harjoituksia ja tietopohjaa sekä saat tukea ja vinkkejä taitojen istuttamiseen omaan arkeesi.